HomePortfolio

Tillbyggnad

 

Vill du bygga stor Tillbyggnad?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Checklista Större tillbyggnad av en eller tvåbostadshus

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym är tillbyggnad och krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Checklista inför bygglov:

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Ritningar nuvarande utseende
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Kontrollansvarig (KA)

Checklista inför startbesked:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritning
 • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • VVS-ritningar
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

Vill du sätta upp solpaneler?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Är solpaneler bygglovspliktiga? Vem får installera solpaneler och vad finns det för risker som måste beaktas installation av solpaneler?

Checklista inför lov

 • Ansökan
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Planritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Produktblad/detaljritning

Fler handlingar kan behövas

 • Antikvariskt utlåtande
 • Mer detaljerad information
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

Vill du bygga ett attefallshus?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Attefallshus är en mindre byggnad som får byggas på en tomt där det redan finns ett befintligt en-eller två bostadshus och ska vara högst 30 m2.

Taknockshöjden får vara högst 4,0 m och ska vara fristående.

 

Checklista inför anmälan

 • Ansökan
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

 

 • Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
 • Godkännande från grannar
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Redovisning av brandavskiljning
 • Kontrollansvarig (KA)
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved