Tillbyggnad

 

Vill du bygga stor Tillbyggnad?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Checklista Större tillbyggnad av en eller tvåbostadshus

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym är tillbyggnad och krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Checklista inför bygglov:

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Ritningar nuvarande utseende
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Kontrollansvarig (KA)

Checklista inför startbesked:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritning
 • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • VVS-ritningar
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved