Attefallshus

Vill du bygga ett attefallshus?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Attefallshus är en mindre byggnad som får byggas på en tomt där det redan finns ett befintligt en-eller två bostadshus och ska vara högst 30 m2.

Taknockshöjden får vara högst 4,0 m och ska vara fristående.

 

Checklista inför anmälan

 • Ansökan
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

 

 • Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
 • Godkännande från grannar
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Redovisning av brandavskiljning
 • Kontrollansvarig (KA)
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved