Nybyggnad Villa

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar

Vill du bygga ett Villa?

             Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar

Checklista inför skick bygglovsansökan En Nybyggnad Villa

 • Ansökan
 • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Planritningar i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollansvarig (KA)

Checklista inför startbesked

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar
 • VA-anslutning (kopia på beställningen)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • VVS-ritningar
 • Energiberäkning
 • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
 • Projekterings-PM
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Plats:
Göteborg
År:
2022
Style:
Nybyggnad Villa
Service:
Design arkitektritningar
Typ av mellanslag:
Bostads

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved