Solpanel

Vill du sätta upp solpaneler?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Är solpaneler bygglovspliktiga? Vem får installera solpaneler och vad finns det för risker som måste beaktas installation av solpaneler?

Checklista inför lov

  • Ansökan
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Planritningar i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Produktblad/detaljritning

Fler handlingar kan behövas

  • Antikvariskt utlåtande
  • Mer detaljerad information
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved