Priser

Priser, Arbets insats och kostnader

Projektering i 3D

från 1990 sek

Projektering i 3D

3D modellering

Interior och Exterior

Leveranstid ca 10 dagar

3-5 bilder

Boka tid
Arkitekt ritning

från 2390 sek

Bygglovritningar från 2390 sek

leveranstid ca en vecka

Utbyggnad/Tillbyggnad från 2790 sek

leveranstid ca en vecka

Boka tid
Landskaps ritning

från 1960 sek

skolan/försskolan

lekplats

trädgård

grön område

bänk Park

Boka tid
Visualization

Från 2190 sek

Fotorealistik illustration

från 1990 sek Normalkvalitet

från  2990 sek Superkvalitet

Göra små filmer Från 2450 sek/min

Boka tid