Priser

Priser, Arbets insats och kostnader

Projektering i 3D

från 2900 kr

Projektering i 3D

3D modellering

Interior och Exterior

Leveranstid ca 10 dagar

3-5 bilder

Boka tid
Arkitektritningar

från 4900 kr

Bygglovsritningar från 4900 kr

leveranstid ca en vecka

Utbyggnad/Tillbyggnad från 5900 kr

leveranstid ca en vecka

Boka tid
Landskapsritningar

från 3900 kr

skolan/förskolan

lekplats

trädgård

grön område

Soprum

bänk Park

Boka tid
Visualization

Från 3900 kr

Fotorealistisk illustration

från 3900 kr Normalkvalitet

från  5900 kr Superkvalitet

Skapa små filmer Från 5000 kr/min

Boka tid