HomeCategory

Interior

Tillbyggnad

15 January, 2023by Arkiteco

  Vill du bygga stor Tillbyggnad? Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar. Checklista Större tillbyggnad av en eller tvåbostadshus Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym är tillbyggnad och krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten. Checklista inför bygglov: Ansökan Fasadritning i skala 1:100 Planritning i skala...

Solpanel

15 January, 2023by Arkiteco

Vill du sätta upp solpaneler? Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar. Är solpaneler bygglovspliktiga? Vem får installera solpaneler och vad finns det för risker som måste beaktas installation av solpaneler? Checklista inför lov Ansökan Fasadritningar i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Planritningar i skala 1:100 Situationsplan i skala 1:400 Produktblad/detaljritning Fler handlingar...

Attefallshus

15 January, 2023by Arkiteco

Vill du bygga ett attefallshus? Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar. Attefallshus är en mindre byggnad som får byggas på en tomt där det redan finns ett befintligt en-eller två bostadshus och ska vara högst 30 m2. Taknockshöjden får vara högst 4,0 m och ska vara fristående.   Checklista inför anmälan Ansökan Enkel...

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved