Attefallshus

https://www.arkiteco.se/wp-content/uploads/2020/03/iso-8859-1Attefallshus20ARKITECO-e1673746946378.jpg
https://www.arkiteco.se/wp-content/uploads/2020/03/1.jpg

Komplementbostadshus bygga upp till 30 kvm (25 kvm)

Vi på ARKITECO har spännande egna material, idéutveckling, rådgivning samt underlag om bygglagar gällande ATTEFALLSHUS (utveckla 25 till 30 kvm).

Därför bjuder vi kostnadsfri 30-60 minuter konsultation, information och alternativa lösningar på vår kontor. Boka gärna en tid hos oss via mejl.

Nya regler för Attefallshus från 1:a mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för Attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m2 som gäller för både komplementbostadshus och komplementbyggnader.

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 25 kvm och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Första besöket 30-60 minuter konsultering och rådgivning är kostnadsfritt.

https://www.arkiteco.se/wp-content/uploads/2017/05/bgn-dark-on-top.png
https://www.arkiteco.se/wp-content/uploads/2022/12/Addison-logo-2-e1672917510592.png
Kontakt
ARKITECO, Krokslätts Torg 7, 431 37 Mölndal
Social

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved